Senin, 12 September 2011

Hoshina Utau [Mizuki Nana] - BLACK DIAMOND English LyricsHoshina Utau [Mizuki Nana] - BLACK DIAMOND English lyrics

Hoshina Utau [Mizuki Nana] - BLACK DIAMOND English lyricsDedicated to wicked372! :D -- Third lyrics video! Utau rocks! Well, this is BLACK DIAMOND with English lyrics! If anyone wants the lyrics, PLEASE ...

Tidak ada komentar:

Posting Komentar